Rólunk

A Biai Szőlőszem Református Óvoda 2022. szeptemberében nyitottuk meg kapuit.
Az épületben tágas csoportszobák, tornaterem, fejlesztőszoba, korszerű melegítő-tálaló konyha, az udvaron változatosan kialakított játszótér várja a gyerekeket. Az óvoda bútorai, játékai, pedagógiai eszközrendszere is új, korszerű, szakmai szempontok szerint felépített. Óvodánk négy gyermekcsoport, azaz 100 gyermek elhelyezésére ad kereteket.

A református óvoda nevelési elveiben és gyakorlatában elkötelezett a keresztyén értékek és életvitel közvetítésében a rábízott gyermekek felé. Célunk a helyes Istenkép kialakulásának segítése, megéreztetni a gyermekekkel az Isten szeretetének jó ízét és ebben a biztonságban kapják meg a személyüknek megfelelő fejlesztést, az egész életre szóló alapokat, érjék el a következő életszakaszhoz (iskolába lépés) szükséges fejlettségi szintet.

Az óvodánk pedagógiai programjának a legfontosabb tétele, hogy a gyermeket Isten ajándékának tartjuk. A gyermeknek örülünk. A gyermek mint ajándék, elsősorban a családjának adatott, ez pedagógiai alázatra kell hogy késztessen. A gyermek hosszú ideig szorul az őt körülvevő felnőttek nevelésére, felelős gondoskodására. Ezt mind szülőként, mind pedagógusként megtisztelő feladatként Istentől vesszük. Az óvoda igazi keresztyén szellemisége a szülők támogatása nélkül nem valósulhat meg. Természetesnek vesszük, hogy a szülők elfogadják, tisztelik az óvoda református jellegét, értékrendszerét, nevelési elveit, becsülik az intézményben dolgozók munkáját.

„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.” János 15: 1,4.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!