Dolgozóink

Dudásné Forró Sarolta – óvodavezető

Egy keresztyén család 6 gyermekeként nőhettem fel itt, Biatorbágyon. Isten igéje meghatározója volt az életemnek, melyet jelenleg is fontos számomra, valamint a 2 gyermekünk nevelésében is. Az egészségügyi alap végzettségem után a WOL Élet Szava Bibliaiskolában tanultam, majd az óvodapedagógus diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karján szereztem meg. A fő célom, hogy a rám bízott gyermekeket megismertessem Isten szeretetével, a megváltó Jézus Krisztussal és az óvodai nevelés mellett a keresztyén érték és életvitel irányába vezessem őket. „Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet.” Ézsaiás 42,6.

Elekné Landesz Lilla – dajka

Biatorbàgyon születtem, keresztyén családban. Férjemmel közösen 3 kis gyermeket nevelünk.Fontos hivatás számomra,hogy a gyermekeknek egy szeretetteljes légkört alakítsak ki, szívem minden szeretetével Istennel karöltve. Lelkiismeret-beli kötelességemnek érzem és arra törekszem a mindennapok során,hogy biztosítsam a gyermekek számára a biztonságos, családias légkört.

Fejes Tímea – dajka

Fejes Tímea vagyok, biatorbágyi születésű. Nyolc éve hoztam meg a döntést Jézus Krisztus mellett és 2015-ben le is konfirmáltam. Az Úr kegyelméből 2022.09.01-től dajkaként dolgozok a Biai Református Óvodában. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” Ézsaiás 43,1.

Pataki Péterné Ili – óvónő

Keresztyén szellemben nevelkedtem. Három gyermekem édesanyjaként és öt unoka boldog nagymamájaként élek Sóskúton férjemmel. Édesanyámnak köszönhetően – ő is óvodapedagógus volt – az óvoda már igen korán fontos, meghatározó részét képezte az életemnek. Ezért is választottam hivatásomnak az óvodai pályát. Tanulmányaim elvégzését követően Sóskúton és Pusztazámoron dolgoztam óvodapedagógusként. Több évtizedes szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezem. Örömmel csatlakoztam a Református óvoda közösségéhez. Nevelői munkámmal szeretnék hozzájárulni a gyermekek testi, lelki - szellemi fejlődéséhez. Jó hangulatot teremtve, játszva és játékosan sok színű élmény és ismeretszerző tevékenységek által szeretném vonzóvá tenni a gyermekek mindennapjait!

Nagyné Győrfy Ildikó Anna – óvónő

Az óvónőképző elvégzése után 14 évig dolgoztam óvónőként, majd három gyermekemet neveltem főállású anyaként. 2002-ben költöztünk Biatorbágyra, azóta a biai Református Gyülekezetben gyakorlom személyes hitemet. 2003-tól a gyermekistentiszteletek óvodás csoprtjában, 2008-tól, mint orgonista kántor, 2014-től pedig kórusvezetőként is szolgálok ebben a közösségben. 2015-től a biai Református Iskolában óraadóként tanítottam egyházi éneket, több osztályban ének-zenét és iskolai énekkart vezettem. Mindeközben várakozással figyeltem a református óvodánk épülését, ahová már az előző iskolaigazgató meghívott, hogy ott folytassam óvonői hivatásomat. Örömmel fogadtam el ezt a meghívást és 28 év után újra nagy ajándék, hogy kisgyermekekkel foglalkozhatok és körülvehetem őket az Istentől kapott szeretettel.

Fehérné Hegedüs Bernadett – pedagógiai asszisztens

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, Még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Példabeszédek 22,6 – Fehérné Hegedüs Bernadett vagyok. 17 éve élünk férjemmel és három gyermekünkkel Biatorbágyon. Munkámat a gyermekszeretet, az empátia, elhivatottság, tolerancia, együttműködés és kreativitás jellemzi. Fontos számomra a vidám hangulat, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt légkörben nevelkedjenek, miközben játékosan szerezhetnek új ismereteket.

Györgyné Bartos Mária – óvónő

1970-ben kisgyermekként, szüleimmel költöztem Biatorbágyra, azóta is itt élek. Pedagógusi pályám 30 évét a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda pedagógusaként, illetve 2010-től a Legóvár tagóvoda vezetőjeként dolgoztam. 2019-ben Török Henrik pedagógus díjjal jutalmazott Önkormányzatunk munkám elismeréseként, 2021-ben elértem a 40 éves közalkalmazotti jogviszonyt, és 2022-ben Pedagógus szolgálati emlékérmet kaptam az Oktatási Minisztériumtól munkám elismeréseként. Egy év pihenő után folytatom tevékenységem itt, a Biai Refi Oviban. Lelkesen és örömmel szeretnék még hozzájárulni az ide járó kisgyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez.

Kummerné Pataki Ildikó – óvónő

Biatorbágyon élek közel 20 éve férjemmel és három gyermekünkkel. Több generációs keresztyén szemléletű családban nőttem fel. Megtiszteltetés számomra, hogy keresztyén értékrendű óvodában tevékenykedhetek a gyerekek örömteli mindennapjaiért. Számomra nélkülözhetetlen, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek óvodába, játszótársra leljenek, biztonságba érezzék magukat és a szüleik is megnyugvással bízzák gondjainkra őket.

Mészáros Judit – konyhai dolgozó

Mészáros Judit vagyok, 75 éves, keresztény, hívő családban születtem, ma is gyakorolom a vallásomat. Budapesten végeztem iskoláimat, az érettségimet a híres Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban abszolváltam. 2023. szeptemberétől dolgozom itt a Biai Református Szőlőszem Óvodában, jól érzem magam, jó a közösség, megnyugtató a közeg, kedvesek a kollégák. Szeretek itt lenni és szívesen maradok itt.

Pintér-Pataki Rita – óvónő

Sóskúton születtem pedagógus családban és keresztyén szellemben nevelkedtem. Nagymamám és édesanyám is óvónő volt, így közel áll hozzám ez a hivatás. Jelenleg Budapesten lakom református férjemmel, és neveljük két kislányunkat. Öröm számomra, hogy ebben a közösségben, keresztyén erkölcsökkel, szeretetben nevelhetjük a ránk bízott óvodásokat. Közel állnak hozzám a kreatív tevékenységek, amelyekben igyekszem magam képezni és azokat rendszeresen alkalmazni. Számomra fontos, hogy a gyerekek örömteli hétköznapokat töltsenek az óvodában.

Polyákné Kovács Piroska – óvónő

Polyákné Kovács Piroska vagyok. Felcsúton lakom, onnan járok dolgozni a Biai Szőlőszem Református Óvodába. Negyven évig dolgoztam óvodában óvónőként. Pár nyugdíjas év után éreztem azt, hogy még szeretnék gyermekekkel dolgozni, életükbe picit belopni magamat. Mottóm: „Amihez kötődsz, az értékessé válik”

Szloszjár Andrea – dajka

Biatorbágyon születtem, református keresztyén családban nevelkedtem. Pedagógiai asszisztens végzettségem van. Mindig is vonzott ez a pálya, ahol gyermekekkel foglalkozhatok. 2023. szeptembere óta vagyok a Biai Szőlőszem Református Óvoda dajkája. Arra törekszem, hogy a felnövekvő generációnak szeretetteljes tudást tudjak átadni.

Kovács Sándorné Mónika – óvónő

Budapesten születtem, de Biatorbágyon élek születésemtől fogva. Erősen vallásos családban nevelkedtem, rokonaim közt volt pap, kántor. 1983-ban kezdtem el dolgozni Biatorbágyon a jelenlegi Benedek Elek Óvodában. Majd innen mentem nyugdíjba 40 év után. 2022-ben Pedagógus szolgálati emlékérmet kaptam az Oktatási Minisztériumtól munkám elismeréseként. Két évet töltöttem pihenéssel amikor rájöttem, hogy még érzek magamban annyi energiát, erőt és szeretet amit szeretnék megosztani az óvodásaimmal.

Orsóné Kovács Réka – dajka

Születésem óta Biatorbágyon élek, keresztény családban nőttem fel. Két gyermeket nevelünk férjemmel. Dajkaként célom, hogy a gyermekeknek nyugodt környezetben, jókedvűen teljenek a mindennapjai.