Dolgozóink

Varga Melinda – pedagógiai asszisztens

Tomcsányi Judit – titkárnő

Fejes Tímea – dajka

Fejes Tímea vagyok, biatorbágyi születésű. Nyolc éve hoztam meg a döntést Jézus Krisztus mellett és 2015-ben le is konfirmáltam. Az Úr kegyelméből 2022.09.01-től dajkaként dolgozok a Biai Református Óvodában. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” Ézsaiás 43,1.

Elekné Landesz Lilla – dajka

Biatorbàgyon születtem, keresztyén családban. Férjemmel közösen 3 kis gyermeket nevelünk.Fontos hivatás számomra,hogy a gyermekeknek egy szeretetteljes légkört alakítsak ki, szívem minden szeretetével Istennel karöltve. Lelkiismeret-beli kötelességemnek érzem és arra törekszem a mindennapok során,hogy biztosítsam a gyermekek számára a biztonságos, családias légkört.

Dudásné Forró Sarolta – óvodavezető

Egy keresztyén család 6 gyermekeként nőhettem fel itt, Biatorbágyon. Isten igéje meghatározója volt az életemnek, melyet jelenleg is fontos számomra, valamint a 2 gyermekünk nevelésében is. Az egészségügyi alap végzettségem után a WOL Élet Szava Bibliaiskolában tanultam, majd az óvodapedagógus diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karján szereztem meg. A fő célom, hogy a rám bízott gyermekeket megismertessem Isten szeretetével, a megváltó Jézus Krisztussal és az óvodai nevelés mellett a keresztyén érték és életvitel irányába vezessem őket. „Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet.” Ézsaiás 42,6.

Nana Ráhel Georgina – konyhai dolgozó

Örömömre szolgál, hogy betekintést láthatok az óvodai élet mindennapjaiba, hiszen a jövőben gyermekekkel szeretnék foglalkozni. A gyerekek mellett a vendéglátás és az alkotás a szenvedélyem. Szabadidőmben sokat vigyázok unokaöcsémre, akit többek között rajzolni is tanítgatok.

Pataki Péterné Ili – óvónő

Keresztyén szellemben nevelkedtem. Három gyermekem édesanyjaként és öt unoka boldog nagymamájaként élek Sóskúton férjemmel. Édesanyámnak köszönhetően – ő is óvodapedagógus volt – az óvoda már igen korán fontos, meghatározó részét képezte az életemnek. Ezért is választottam hivatásomnak az óvodai pályát. Tanulmányaim elvégzését követően Sóskúton és Pusztazámoron dolgoztam óvodapedagógusként. Több évtizedes szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezem. Örömmel csatlakoztam a Református óvoda közösségéhez. Nevelői munkámmal szeretnék hozzájárulni a gyermekek testi, lelki - szellemi fejlődéséhez. Jó hangulatot teremtve, játszva és játékosan sok színű élmény és ismeretszerző tevékenységek által szeretném vonzóvá tenni a gyermekek mindennapjait!

Nagyné Győrfy Ildikó Anna – óvónő

Az óvónőképző elvégzése után 14 évig dolgoztam óvónőként, majd három gyermekemet neveltem főállású anyaként. 2002-ben költöztünk Biatorbágyra, azóta a biai Református Gyülekezetben gyakorlom személyes hitemet. 2003-tól a gyermekistentiszteletek óvodás csoprtjában, 2008-tól, mint orgonista kántor, 2014-től pedig kórusvezetőként is szolgálok ebben a közösségben. 2015-től a biai Református Iskolában óraadóként tanítottam egyházi éneket, több osztályban ének-zenét és iskolai énekkart vezettem. Mindeközben várakozással figyeltem a református óvodánk épülését, ahová már az előző iskolaigazgató meghívott, hogy ott folytassam óvonői hivatásomat. Örömmel fogadtam el ezt a meghívást és 28 év után újra nagy ajándék, hogy kisgyermekekkel foglalkozhatok és körülvehetem őket az Istentől kapott szeretettel.

Kovács-Nagy Orsolya – óvónő